Wat is APPLIED KINESIOLOGY

Applied Kinesiology is een concept waarbij met specifieke spierfunctietesten een gezondheids-probleem van een patiŽnt kan worden benaderd en of geŽvalueerd.

De Amerikaanse chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het AK-concept. Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, etc.)Op de eerste plaats is het belangrijk te weten dat het AK-concept twee fundamentele onderdelen bevat; de testuitvoering en de evaluatie van de spierfunctie.

Het testen van een spierfunctie vereist volledige aandacht voor elk detail dat de nauwkeurigheid zou kunnen beÔnvloeden. Indien men schijnbaar onbelangrijke factoren vergeet in te calculeren, kan dat de testresultaten veranderen. Bevindingen zijn alleen bruikbaar als ze nauwkeurig zijn.
Met bovenstaand gegeven worden door ICAK onderwijsprogramma's aangeboden en verder ontwikkeld door en voor professionals die werkzaam zijn binnen de reguliere en niet-reguliere gezondheidszorg.

Het spierfunctietesten is een onderzoek dat afhangt van kennis, kundigheid en ervaring van de onderzoeker. Daarom is het ICAK van mening dat het AK-concept voorbehouden moet zijn aan professionals met een (para)-medische achtergrond. De leden van ICAK-Benelux zijn arts, tandarts, osteopaat, fysiotherapeut of chiropractor

De behandeling

Bij het onderzoek en de behandeling wordt gebruik gemaakt van een spiertest.

Bij een spiertest wordt de functie van een afzonderlijke spier bekeken door het geven van weerstand: zo'n spier kan in verschillende situaties sterk of zwak zijn. Dit kan dan een aanwijzing zijn voor de oorzaak van de verstoring.

Aan de hand van deze bevinding kunnen onder bepaalde voorwaarden conclusies worden getrokken.
Met zo'n spiertest kunnen dan relaties worden nagegaan. Een bepaalde spier heeft specifieke relaties tot bepaalde zenuwen, wervels, organen, bepaalde reflexpunten acupunctuurpunten, enz...

Met de toepassingen van het spiertesten is inmiddels in de Verenigde Staten zo'n dertig jaar ervaring opgedaan, door veel publicaties, literatuur en wetenschappelijk onderzoek. Sinds twee decennia is ook in Europa een groeiend aantal professionals in de gezondheidszorg hiermee bekend. Van A.K. is echter nog niet elke arts of therapeut, laat staan elke patient, op de hoogte.

Voor welke klachten wordt de A.K gebruikt en wat zijn de voordelen?

De meeste klachten kunnen met behulp van A.K. worden bekeken. Naast het eerder geschetste voordeel van een totaalbehandeling door uw arts of therapeut, zijn voor deze meerwaarde nog een aantal factoren te noemen. Zo kan er effectief en efficient een probleem worden opgespoord en opgelost. Doordat de therapie die uw therapeut gebruikt, meer gericht is, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat. De achterliggende oorzaak van een stoornis wordt behandeld en niet slechts een symptoom!

     
 
   
Therapeuten:
De Beuckelaer Tony - De Decker Liliane
Vuurmolenstraat 41 - B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. +32 (0)3 829 09 09
info@totaaltherapie.com - www.totaaltherapie.com
 
               
Sport en Aetiopatisch centrum Antwerpen
Vuurmolenstraat 41 Wilrijk, Antwerp 2610
Phone: +3238290909 URL of Map